Close

Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est - POCU/449/4/16/127474

SC PUBLIC CREATION SRL în parteneriat cu FUNDATIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL si FUNDATIA EMMA lansează proiectul:

Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est – POCU/449/4/16/127474

 

Valoare totală a proiectului de: 13.784.947 lei, din care valoarea cofinanţării UE: 13.679.002 lei

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Operațiunea: Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o maniera auto-sustenabilă şi se desfăşoară în perioada 20 august 2019 – 19 august 2022 în regiunea Sud-Est la nivelul judeţelor: Constanţa, Buzău, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Vrancea.

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea a 106 locuri de muncă în regiunea de dezvoltare Sud-Est prin sprijinirea antreprenoriatului social ca urmare a activităţilor de formare şi consiliere antreprenorială oferite către 140 persoane şi sprijinirii a 22 întreprinderi sociale pentru a deveni auto- sustenabile.

Grupul ţintă este format din persoane fizice cu vârsta de minimum 18 ani care doresc sa înfiinţeze întreprinderi sociale, au domiciliul in regiunea Sud-Est şi parcurg programul de formare antreprenorială specifică cât şi programul de sprijin oferit în vederea înfiinţării de întreprinderi sociale.

Principalele rezultate ale proiectului:

  • 140 persoane sprijinite pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale prin participarea la programul de formare,
  • 22 de întreprinderi sociale înfiinţate în regiunea Sud-Est,
  • 106 persoane angajate în întreprinderi sociale înfiinţate în cadrul proiectului,
  • Centru regional de susţinere şi dezvoltare a antreprenoriatului social în regiunea Sud-Est.

Persoană de contact: Sorin Brătilă – Manager proiect, email: publicsolar@yahoo.com