Șoșeau Brăilei, Nr. 6. Buzău

Energie. Oricand. Oriunde

Proiect POCU

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Titlul proiectului: Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est


Cod SMIS: POCU/227/3/8/118028

Beneficiar: PUBLIC CREATION SRL

Finantarea proiectului:

Proiect finantat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi Obiectivul specific 3.8: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI

Bugetul proiectului :

Valoarea totala al proiectului- 3.855.451,80 lei, din care:

 • Cofinantare asigurata de Uniunea Europeană – 3.113.277,33 lei
 • Finanțare naționala – 549.401,88 lei

Durata proiectului:

Data inceperii proiectului: 15.05.2018

Data finalizarii proiectului: 14.05.2019

Obiectivul proiectului :

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea numarului de angajati din regiunea Sud-Est care beneficiaza de instrumente, metode si practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite, in vederea adaptarii activitatii la dinamica celor 10 sectoare economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Prin implementarea proiectului, se vor asigura imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si manageriale ale participantilor si cresterea performantelor lor in plan profesional, imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor si facilitarea adaptarii activitatii participantilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Rezultatele preconizate ale proiectului:

 • Constientizarea importantei si necesitatii formarii profesionale prin organziarea campaniilor de constientizare in mass media si in mediul online pentru promovarea unei atitudini pozitive in randul angajatorilor din sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Sud-Est fata de participarea angajatilor la programe de formare continua.
 • Cresterea performantelor in plan profesional, precum si imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si manageriale ale unui numar de 560 de persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor si care ocupa pozitii de management in respectivele intreprinderi, precum si antreprenorii care isi gestioneaza propriile afaceri, provenind din sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Sud-Est, prin furnizarea unor programe de formare profesionala atat in sistem traditional, cat si in sistem e-Learning, dar si prin organizarea de workshopuri si seminarii.
 • Imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor din sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Sud-Est, prin furnizarea unui program de formare profesionala in domeniul „Manager resurse umane” pentru 84 de angajati din departamentele de resurse umane, prin intermediul caruia participantii vor invata sa dezvolte si implementeze practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajati la locul de munca; sa dezvolte instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici; sa creeze si dezvolte mecanisme de planificare prospectiva a ocuparii fortei de munca si a competentelor – prognoze privind pensionarile, fluctuatia personalului, locuri de munca vacante in prezent si in perspectiva, schimbari la nivelul programelor si serviciilor din intreprinderi, specializari necesare; sa elaboreze planuri de invatare si dezvoltare in cariera cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordantelor dintre competentele, abilitatile si cunostintele lucratorilor din intreprinderi si cele necesare in perspectiva adaptarii la schimbare.
 • Facilitarea adaptarii activitatii participantilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin implicarea in actiuni de dezvoltare profesionala a unui numar total de 644 de persoane – manageri, antreprenori si personal din departamentele de resurse umane, din companiile care activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Sud-Est.
 • Sprijinirea a 60 de intreprinderi din regiunea Sud-Est, care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin elaborarea/reviziunea/adaptarea unei planificari strategice pe termen lung in cadrul intreprinderii, care sa permita anticiparea schimbarilor.

Grup tinta:

Astfel, grupul tinta al proiectului este constituit dintr-un total de 644 de persoane, apartinand urmatoarelor categorii:

 • 420 de angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);
 • 84 de angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), din departamentele de resurse umane;
 • 140 de antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri.

Activitati prevazute in cadrul proiectului:

 1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI (Luna 1- 12)
 2. INFORMAREA SI PUBLICITATEA PROIECTULUI (Luna 1- 12)
 3. ORGANIZAREA SI DERULAREA UNEI CAMPANII DE CONSTIENTIZARE A ANGAJATORILOR CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV CU PRIVIRE LA IMPORTANTA SI NECESITATEA PARTICIPARII ANGAJATILOR LA PROGRAME DE FORMARE CONTINUA (Luna 2-7)
 4. ORGANIZAREA SI DERULAREA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA, WORKSHOP-URI SI SEMINARII DESTINATE MANAGERILOR (Luna 1- 12)
 5. ORGANIZAREA SI DERULAREA DE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANGAJATII DIN DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE ALE COMPANIILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV(Luna 1- 12)
 6. SPRIJIN ACORDAT INTREPRINDERILOR CARE-SI DESFASOARA ACTIVITATEA IN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV, IN VEDEREA ELABORARII/REVIZUIRII/ADAPTARII UNEI PLANIFICARI STRATEGICE PE TERMEN LUNG, CARE SA PERMITA ANTICIPAREA SCHIMBARILOR (Luna 1- 12)

Date de contact:

Sediul proiectului: str. Sos. Brailei, nr. 6, municipiul Buzau, judetul Buzau.

Persoana de contact: Gandrabura Ghenadie – Manager deproiect

Adresa de mail - ghenadieg@yahoo.com

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

Detalii contact

Pentru informatii suplimentare folositi formularul de contact.